Sesje facylitowane

Oferuję facylitowane, oparte na współpracy, twórcze i wciągające warsztaty:

Wspólne organizowanie

Warsztaty pomagające myśleć, nazywać, tworzyć struktury grupy, procesy decyzyjne i sposoby komunikacji. Wszystko po to, aby skutecznie i demokratycznie zbudować kulturę grupy, gdzie zdanie każdej osoby jest ważne.

Przykładowe spotkania, szkolenia w zakresie: praca w strukturze niehierarchicznej, podejmowanie decyzji metodą konsensusu, umiejętności facylitatora spotkań, budowa i integracja grup oraz Wizualna Facylitacja Spotkań (po szczegóły kliknij tutaj)i inne wizualne narzędzia pracy z grupą.

Wymyśl Wspólnie
Potrzebujesz pomocy w wymyśleniu nowego rozwiązania, przekształceniu pracy projektowej lub zespołowej a może znalezieniu nowego rozwiązania?
Zobacz jak wiele możesz dostać angażując do tego Twój zespół i niezależnego facylitatora.

Modelowanie grup współpracujących

Aby grupa była silna, dobrze funkcjonująca i dająca radość ważne jest zwrócenie uwagi na to jak pracujemy wspólnie. Mogę pomóc Wam wypracować swoje cele, proces podejmowania decyzji, organizowanie struktury decyzyjnej i (jeśli tego potrzebujecie) zaangażować nowych członków grupy.

Dodatkowo ułatwię rozwijanie Waszych, dobrych praktyk w sposób zrównoważony. Wszystko to aby zbudować silne, oparte na zaufaniu zespoły. Przykładowe spotkania, szkolenia w zakresie: budowanie tożsamości zespołu (misja, wizja, wartości), ustalenie zasad współpracy, zaufanie,  empowerment, retrospekcja dotychczasowej współpracy związana z poszukiwaniem usprawnień, talenty i profil rozwoju mocnych stron zespołu, aktywne słuchanie i zadawanie dobrych pytań .

Nasze Wartości
Co jest dla Was ważne w firmie, dziale, zespole? Jak to się odzwierciedla w Waszej codziennej pracy?
“Trust me…” – budowanie zaufania w zespołach
Pracując z zespołami w pewnym momencie przekonujemy się, że budowanie zaufania jest kluczową umiejętnością (i jeszcze bardziej wymagającą w wirtualnych zespołach).
Podczas gdy większość ludzi myśli o zaufaniu jako społecznym lub osobistym atrybucie, w trakcie warsztatu przekonasz się, że zaufanie jest niezbędnym składnikiem w efektywnych zespołach. Zobaczysz, że zaufanie jest zachowaniem związanym z podejmowania ryzyka. I zaufanie może być zwiększone poprzez specyficzne akcje.

Opracowywanie Strategii

Posiadanie strategii lub planu długoterminowego może zwiększyć Twoją skuteczność i szanse na sukces. Mogę Ci ułatwić realizację Twoich celów poprzez zorganizowanie szkoleń z przygotowywania strategii lub poprzez przeprowadzenie spotkania, w którym określisz swoją strategię.

Przykładowe spotkania, szkolenia w zakresie: określanie wizji przyszłości, odkrywanie stylu liderskiego (samoświadomość i samokontrola w pracy lidera)

Dokąd idziemy?
Jeśli nie wiesz dokąd idziesz to po czym poznasz, że już tam jesteś? Jak wygląda Twoja strategia?
Potrzebujesz wsparcia w przygotowaniu planu – co chcecie osiągnąć wspólnie z innymi liderami w ramach Twojej organizacji?
Jak działamy?
Jak często znajdujecie czas na patrzenie wstecz i rewizję tego jak działacie? Co jest dobre a co mogłoby być lepsze?
Chcecie zobaczyć duży obraz i znaleźć usprawnienia, które właśnie teraz są Wam najpotrzebniejsze?
Story Mapping – wizualny sposób budowania tego co ma być zrobione
Story Mapping jest opartą na współpracy i wizualności techniką zrozumienia dużego obrazu produktu, który właśnie budujemy (użytkowników, ich celów i kontekstów). Jest to jedno z najprostszych i najbardziej wpływowych narzędzi, które wykorzystuję wspólnie z zespołami do połączenia celów biznesowych i osiąganych rezultatów. Dzięki czemu pomaga wypełnić lukę miedzy wizją produktu a tym co mamy w planie. Oraz ulepszyć komunikację i zrozumienie między ludźmi biznesu i R&D.

Warsztaty dedykowane

Jakie inne potrzeby ma Twoja grupa? Skontaktuj się z Weroniką, żeby zapytać się o jej dostępność aby facylitatować Twoje spotkanie.

Reklamy