Mentoring 1on1

Wykorzystuj i rozwijaj swoje najmocniejsze strony, przy wsparciu mentoringowym.

Na początek

Cena: 300 PLN
Sesja odkrywająca – tutaj odkryjemy tematy, którymi chciałbyś się zająć i przepracować, rozwinąć.
Na spotkaniu odkryjesz co jest najważniejsze dla Ciebie i nadasz kierunek swoim dalszym działaniom.
Ze spotkania wyjdziesz z planem realizacji Twoich zamierzeń (w ciągu najbliższych tygodni) aby zrealizować Twoje większe i długofalowe cele.

Na miesiąc

Cena: 1000 PLN
Trzydziestodniowe wsparcie, zawiera 4 sesje (raz w tygodniu) w tym doradztwo, wsparcie i dodatkowe zasoby.

Na kwartał

Cena: 2500 PLN
Dziewięćdziesięciodniowe wsparcie, zawiera 12 sesji (raz w tygodniu) w tym doradztwo, wsparcie i dodatkowe zasoby.
Reklamy