Przedsiębiorczość

Pomagam przedsiębiorcom efektywnie odpowiadać na realne potrzeby rynku.  Bliska jest mi koncepcja Strategii Błękitnego Oceanu oraz skupieniu się na Tworzeniu Wartości dla klienta końcowego.

W szerszym znaczeniu przedsiębiorczość to cecha, a właściwie zespół cech psychicznych warunkujących bycie dobrym przedsiębiorcą, tzn. osiąganie sukcesów w kierowaniu przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorczość nie polega głównie na uzyskiwaniu maksimum korzyści z wykorzystywania tego, co istnieje, lecz na ciągłym stwarzaniu czegoś nowego – jest ona innowatorstwem.

 

W zależności od potrzeb przedsiębiorcy, poprzez warsztaty facylitowane, coaching lub mentoring ułatwiam:

– tworzenie bardziej efektywnych form organizacyjnych
– wprowadzanie nowych czynników produkcji
– zdobywanie nowych rynków zbytu i zaopatrzenia
– wprowadzanie nowych produktów

Więcej informacji już wkrótce 🙂

Reklamy